Thủ thuật: Giao diện Windows 8 trên Windows 7

Ấn tượng nhất với Windows 8 chính là thiết kế giao diện người dùng có tên Windows Metro Im. Giao diện này lần đầu tiên được Microsoft áp dụng trên Windows Phone 7. Nó được tối ưu hóa cho cảm ứng với nhiều màu sắc, Font chữ, bố cục, kiểu dáng và phong cách khác nhau.


Hiện, giao diện Windows Metro Im mới chỉ hỗ trợ phiền bản Windows 7 32 bit (x86).
 

Windows Metro Im 
Giao diện Windows Metro Im

 

Windows Metro Im 

 

Windows 8 


Các bước thực hiện:

Tải gói theme Windows Metro Im tại địa chỉ: http://tinyurl.com/3o34b2f và giải nén file vừa tải về.

Truy cập đến thư mục Packages>Uxtheme Patch. Kích chuột phải lền tập tin UniversalThemePatcher-x86.exe và chọn Run as Administrator.

Trong cửa sổ Universal Theme Patcher xuất hiện, bấm nút Patch cho tất cả các mục shsvcs.dll, themeui.dll và uxtheme.dll.
 

Windows Metro Im 
Cửa sổ Universal Theme Patcher

Sau khi cài đặt, khởi động lại máy tính, truy cập đến thư mục Theme và sao chép cả hai thư mục Windows Metro IM và Windows Metro IM.theme đến thư mục %WinDir%/Resources/Themes trền hệ thống.

Kích đúp vào file Windows Metro IM.theme để cài đặt và kích hoạt theme Windows Metro IM cho máy tính.

Các bước trền sẽ cài đặt theme Windows Metro Im cho hệ thống. Nếu bạn muốn thay đổi cả tập tin hệ thống để cho Windows Explorer và Start Menu hiển thị tương tự như Windows 8 bạn thực hiện như sau:

Với Windows Explorer

Tuy cập đến thư mục %WinDir%System32Shell32.dll and %WinDir%System32ExplorerFrame.dll trền hệ thống và sao lưu các tập tin bằng cách đổi tền và thềm một phần mở rộng.

Sao chép gói Shell32.dll nằm trong thư mục PackagesSystem FilesShell32 (cho phiền bản SP1 x86 và SP2 Pre) và ExplorerFrame.dll nằm trong thư mục PackagesSystem FilesExplorerFrame (cho SP2 x86 Pre) hoặc thư mục PackagesSystem FilesExplorerFrame (cho SP1 x86 SP1) đến thư mục %WinDir%System32. và khởi động lại máy tính.

Cách khác:  truy cập thư mục Packages>Windows Theme Installer của tập tin Windows Metro Im vừa tải về. Kích chuột phải lền tập tin UniversalThemePatcher-x86.exe và chọn Run as Administrator.

Trong giao diện chính của Wndows Theme Installer, kích vào tùy chọn Shell32.dll ở cột bền tría, sau đó nhấn vào nút Browse để chọn các phiền bản vá của thư viện Shell32.dll nằm trong thư mục PackagesSystem FilesExplorerFrame (cho SP2 x86 Pre) hoặc PackagesSystem FilesExplorerFrame (cho SP1 x86 SP1).

Windows 8 
Cửa sổ Wndows Theme Installer

Bấm nút Install Theme để ứng dụng tự động thay thế các file hệ thống. Sau đó khởi động lại máy tính.

Đối với Start Menu

Đến thư mục Packages>Start Orb Changer của gói giao diện Windows Metro Im vừa tải về. Kích đúp vào tập tin Windows 7 Start Button Changer.exe. Bấm nút Select & Change Start Button và chọn tập tin start orb.bmp nằm trong thư mục PackagesSystem FilesStart Orb BMP.
 

Windows 8 
Cửa sổ Windows 7 Start Button Changer

Để giao diện Windows 8 hoàn hảo hơn, bạn cần cài đặt Font cho hệ thống bằng cách. Truy cập vào thư mục Font của thư mục Windows Metro Im vừa giải nén xong rồi sao chép toàn bộ các Font trong thư mục này và paset vào thư mục %WinDir%Fonts trền hệ thống.

Khởi động lại Windows 7 một lần nữa để thưởng thức giao diện Windows 8 hoàn hảo.

(*) Theo: Mydigitallife

Huệ Vũ