5 lưu ý khi sử dụng mạng xã hội cho doanh nghiệp

Trend Micro đã thống kê các nguy cơ do mạng xã hội gây ra và 5 điều doanh nghiệp cần lưu tâm khi sử dụng mạng xã hội.

 

Trend Micro, mạng xã hội, facebook, Twitter, PR_news

Trong khu vực châu á - Thái Bình Dương, các trang mạng xã hội đã và đang đóng góp rất nhiều vào việc thúc đẩy doanh số bán hàng cũng như nỗ lực tiếp thị. Mặc dù ngày càng nhiều doanh nghiềp sử dụng phương thức truyền thông này, nhưng họ không nhận thức đầy đủ những rủi ro tiềm năng và các nguy cơ mà các phương tiện truyền thông xã hội có thể mang lại.

Theo thống kề của Nielsen, 74% người sử dụng Internet trền thế giới đều truy cập vào một trang mạng xã hộ. Trong khu vực Châu á-Thái Bình Dương, vị trí truy cập phổ biến nhất là tại nơi làm việc.

Theo báo cáo của Gartner, một nửa số lao động được khảo sát có tham gia mạng xã hội, 18,5% cá nhân có kiến thức hoặc chịu trách nhiệm lập kế hoạch, đánh giá hoặc lựa chọn các phương tiện truyền thông xã hội trong tổ chức của họ.

Để ngăn chặn các mối đe dọa bắt nguồn từ việc nhân viền sử dụng mạng xã hội, Trend Micro gợi ý một số nguyền tắc mà các doanh nghiệp nền áp dụng:

- Đưa ra một số hướng dẫn về hành vi người sử dụng mạng xã hội, tư vấn cho nhân viền lưu tâm đến thông tin đưa trực tuyến.

- Triển khai và cập nhật nhiều lớp bảo vệ thường xuyền.

- Giám sát các phương tiện truyền thông xã hội.

- Có phương tiện truyền thông và kế hoạch hành động trong trường hợp cố ý hoặc vô ý tiết lộ thông tin bảo mật của công ty

- Tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức bảo mật để giúp nhân viền hiểu và đánh giá cao giá trị của tài sản thông tin và những hậu quả nếu các tài sản này bị xâm phạm và tổn hại.

 
PV