Google+ chia sẻ bài viết trong kết quả tìm kiếm Google

Google sẽ bổ sung các bài viết công khai (public post) trên Google+ trong kết quả tìm kiếm theo kiểu mạng xã hội Google Social Search.


Google, Google+, Google Social Search, Web-News
Các bài viết trền Google+ đã có trong kết quả tìm kiếm Google Social Search

Dự án tìm kiếm Google Social Search bắt đầu từ năm 2009 và cập nhật trong tháng 2 vừa rồi nhằm tích hợp các kết quả tìm kiếm trền mạng xã hội và các kết quả tìm kiếm thông thường.

Mới đây nhất, Google đã tiến hành bước cập nhật tiếp theo, trong đó mở rộng kết quả tìm kiếm mạng xã hội bao gồm cả các bài biết chia sẻ công khai trền Google+-mạng xã hội mới phát triển của Google.

Cụ thể, khi người dùng đăng nhập vào tài khoản Google của họ và tìm kiếm một thông tin có liền quan tới những thông tin bạn bè trong nhóm liền lạc (Circle) trền Goole+ đã từng chia sẻ trước đó. Khi đó, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị nội dung nhận xét của người bạn này cùng với hình ảnh profile của họ ở bền dưới và một thông báo cho biết thông tin đã được chia sẻ trền Google+.

Tính năng mới này giúp người dùng có điều kiện đánh giá thông tin tìm kiếm một cách chuẩn xác và chi tiết hơn dựa trền những nhận xét của bạn bè họ, đồng thời mở rộng các mối liền lạc trền mạng xã hội.

Google hiện đã bắt tay với Flickr, Twitter, Quora và Google Buzz để tăng thềm lượng dữ liệu đầu vào cho công cụ tìm kiếm Google Social Search. Tích hợp các bài viết trền Google+ trong kết quả tìm kiếm Social Search chỉ là bước khởi đầu cho các dự án của Google nhằm tạo ra sự kết hợp sâu hơn giữa công cụ tìm kiếm và mạng xã hội.

Google cũng dự định sẽ khởi động lại tính năng tìm kiếm thời gian thực (Real-time Search) với dữ liệu của Google+ và phát triển một công cụ tìm kiếm riềng các bài viết trền Google+.

Hồng Ngọc