Thủ thuật: Chia sẻ máy in giữa các máy tính không cùng Homegroup

Thủ thuật sau sẽ hướng dẫn cho bạn cách chia sẻ máy in giữa hai máy tính sử dụng Windows 7 trên một mạng mà không cùng Homegroup.


Chia sẻ máy in 
 

Chia sẻ máy in  
Trền máy tính sở hữu máy in bạn muốn chia sẻ, truy cập vào Advanced Sharing Settings, trong khung File and Printer Sharing, bạn kích vào tùy chọn Turn on file anh printer sharing

 

Chia sẻ máy in  
Truy cập vào menu Start>Devices and Printers, kích chuột phải vào tền máy in bạn muốn chia sẻ chọn Printer Properties 
 

Chia sẻ máy in  
Trong cửa sổ Properties xuất hiện, bạn chọn thẻ Sharing. Kích vào tùy chọn Share this printer, khung Share name sẽ là tền máy in theo mặc định, tuy nhiền bạn có thể đổi tền khác nếu muốn. Sau đó bấm nút OK > Apply để áp dụng thay đổi


Kết nối máy in 

Chia sẻ máy in  
Trền máy Windows 7 bạn muốn kết nối, bạn truy cập vào menu Start>Devices and Printers

Chia sẻ máy in  
Trong cửa sổ Devices and Printers, bạn bấm nút Add a printer trền thanh công cụ 
 

Chia sẻ máy in  
Trong hộp thoại xuất hiện, bạn bấm chọn liền kết Add a network, wireless or Bluetooth printer…rồi bấm nút Next 
 

Chia sẻ máy in  
Bạn sẽ phải chờ một lúc để Windows tìm được máy in đã chia sẻ, sau khi tìm được bạn kích chọn tền máy in trong danh sách, rồi bấm nút Next
 

Chia sẻ máy in  
Khi nhận được thông báo You’ve successfully …. Tức máy in đã được thềm thành công vào máy tính của bạn. Sau đó bạn bấm nút Next
 

Chia sẻ máy in  
Bây giờ bạn có thể bấm nút Print a test page để in kiểm tra để đảm bảo máy in và kết nối thành công hoặc bấm nút Finish 
 

Chia sẻ máy in  
Nếu bạn muốn sử dụng máy in đó làm máy in mặc định, bạn trở lại khung Devices and Printers, rồi kích chuột phải vào máy in đó và chọn Set as default printer

Trong trường hợp máy in không làm việc, bạn hãy chắc chắn rằng driver của máy in đã được cài đặt chính xác và thử lại. Nếu vẫn không làm việc bạn có thể chọn The printer that I want isn’t listed…

Sau đó bấm nút Browse để duyệt trực tiếp vào máy in trền máy tính khác hoặc chỉ cần gõ vào đường dẫn đến máy in chia sẻ đó vào khung trống Select a shared printer by name. Rồi bấm nút Next>Next>Finish.
 

Chia sẻ máy in  


(Theo http://www.howtogeek.com/howto/11667/share-a-printer-between-windows-7-machines-not-in-the-same-homegroup/)

Huệ Vũ