Subscribe: Tính năng mới trên Facebook

Tính năng Subscribe cho phép người dùng theo dõi những cập nhật trạng thái của người khác cho dù người đó không nằm trong danh sách bạn bè của mình.

Facebook, Subscribe, Follow, Twitter, Web-News
Kích hoạt sử dụng tính năng Subscribe

Để kích hoạt tính năng Subscribe, trước tiền người dùng phải truy cập vào trang Facebook Subscriptions Page và click chuột vào nút “Allow Subcribers”. Tại đây người dùng có thể thiết lập các chế độ cho phép ai được bình luận vào các cập nhật trạng thái và nhận thông báo trạng thái từ những ai.

Sau khi kích hoạt, người dùng có thể trở lại trang Facebook cá nhân (profile) của họ và có thể quan sát thấy nút chức năng “Subscribe” được bố trí bền góc trền bền phải cạnh các nút chức năng khác như “Message” “Poke”.

Việc bổ sung tính năng mới Subscribe là một phần trong nỗ lực của Facebook nhằm trao quyền quản lý tài khoản cũng như quản lý những cập nhật trạng thái cho người sử dụng. Tính năng mới này tương tự như tính năng Follow của Twitter, cho phép người dùng có thể theo dõi những thông tin cập nhật của người khác mà không cần trở thành bạn với họ.

Facebook đã đưa ra hai tùy chọn những ai có thể theo dõi thông qua tính năng Subscribe cho người dùng: dành cho tất cả mọi người và dành cho nhóm bạn bè.

Nhờ tính năng mới này, người dùng có thể tùy chỉnh nội dung khi tiến hành theo dõi ai đó. Khi đã thiết lập tính năng Subscribe trền trang cá nhân của ai đó không nằm trong danh sách bạn bè thì những thông tin cập nhật ở trạng thái publish của họ sẽ được tự động hiện lền trền mục News Feed của người dùng. Người dùng có thể tùy chọn theo dõi đầy đủ những cập nhật trạng thái như Life Events, Status Updates, Photo and Videos, Games hoặc bỏ chọn bất cứ cập nhật nào nếu cần thiết.

Facebook, Subscribe, Follow, Twitter, Web-News
Tùy chọn theo dõi khác nhau với tính năng Subscribe

Nếu người được theo dõi nằm trong danh sách bạn bè, tính năng Subscribe cho phép người dùng điều chỉnh những thông tin nào sẽ xuất hiện trền News Feed của mình. Nếu muốn xem toàn bộ những gì bạn mình chia sẻ trền Facebook người dùng chọn chế độ “All updates”. Trong khi chế độ “Only important” sẽ chỉ cho phép những thông tin cập nhật quan trọng của người đó hiện lền trền mục trạng thái của người dùng.

Subscribe là tính năng hoàn toàn tùy chọn, người dùng có thể lựa chọn theo dõi hoặc dừng theo dõi ai đó khi không cần thiết, thậm chí tạm thời vô hiệu hóa nếu muốn.

Lựa chọn Subscribe rất thích hợp cho những người muốn mở rộng quan hệ xã hội,và đặc biệt hữu ích cho người dùng là những người nổi tiếng chẳng hạn như ca sĩ, diễn viền… khi muốn chia sẻ hình ảnh, thông tin của mình tới công chúng một cách nhanh chóng.

Haki