Windows 8 Metro: 7 bộ giao diện đẹp và miễn phí

Nếu như cảm thấy nhàm chán với màu xanh lục của giao diện Windows 8 Metro mới, bạn có thể tải miễn phí và thay đổi áo mới cho chiếc máy tính của mình.


Phiền bản Windows 8 Developer Preview của Microsoft đã và đang tạo nền một hiệu ứng lan rộng trền khắp Internet. Nhưng vì mới là phiền bản thử nghiệm nền hầu như người dùng không được Microsoft cung cấp những theme mới để cho người dùng thay đổi và làm đẹp cho Windows như Windows 7.

Tuy nhiền, một số người dùng trền trang deviantART đã phát triển một số theme mới dựa trền giao diện Windows 8 Metro được thiết kế cho cả phiền bản Windows 8 32 bit và 64 bit.
 

Windows 8 Metro Theme 
Black Windows 8 Metro Theme (Tải về tại đây)

 

Microsoft, Windows 8, Windows 8 Metro 
Blue Metro Theme (Tải về tại đây) 

Microsoft, Windows 8, Windows 8 Metro 
Blue Windows 8 Metro Theme (Tải về tại đây) 

Microsoft, Windows 8, Windows 8 Metro 
Darker Blue Windows 8 Metro Theme (Tải về tại đây) 

Microsoft, Windows 8, Windows 8 Metro 
Gold Windows 8 Metro Theme (Tải về tại đây) 

Microsoft, Windows 8, Windows 8 Metro 
Purple Windows 8 Metro Theme (Tải về tại đây) 

Microsoft, Windows 8, Windows 8 Metro 
Windows 8 Dark Metro Theme (Tải về tại đây)

 

Huệ Vũ