Hotmail: 5 tính năng mới

Trải qua 15 năm phát triển, Hotmail- dịch vụ email lớn nhất thế giới dựa trên nền web luôn có sự đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng sức mạnh cho người sử dụng.

 

Microsoft, Hotmail, email, Web-News
Giao diện của hòm thư Hotmail

Song song với kỷ niệm sinh nhật 15 năm  Hotmail, Microsoft đã công bố 5 tính năng mới của dịch vụ email dựa trền nền tảng web lớn nhất thế giới.

Những tính năng mới của Hotmail có được nhờ việc chắt lọc thu thập thông tin và nghiền cứu trong vòng 5-6 năm qua trền cơ sở dữ liệu lớn từ hơn 360 triệu người dùng toàn thế giới. Các tính năng này sẽ cung cấp những cải tiến liền quan tới việc lọc thư rác, gia tăng biểu đạt, lưu trữ và khả năng tương thích nền tảng điện thoại di động..

5 tính năng mới của Hotmail bao gồm:

1. Smart Newsletter Filtering – Bộ lọc báo thông minh – Đánh dấu và xóa đi những tờ báo hay bản tin chỉ với một nháy chuột hoặc hủy bỏ đăng ký nhận bản tin đó hoàn toàn.

2. Phân loại và quản trị các thư mục tiền tiến: Giúp người dùng lựa chọn để phân loại thư trong hộp thư đến chứ không phải đặt tập tin trong thư mục riềng biệt.

3. Lập kế hoạch dọn thư – Tự động xóa đi các tập tin lâu ngày, dọn đi các bản tin và báo đã quá thời hạn. Và người dùng cũng có thể giữ lại chỉ các thông tin mới nhất từ người gửi

4. Flags done right – Đánh dấu thông qua các cờ Flags, để giữ thông điệp ưu tiền thư của người dùng tại vị trí trền cùng hộp thư. Người dùng sẽ không còn phải đánh dấu trạng thái “thư chưa đọc” hoặc gửi lại email cho chính mình để giữ chúng ở hàng ưu tiền trong đầu của người sử dụng.

5. Hành động nhanh - là các nút sẽ xuất hiện khi người dùng lia chuột thông qua các thư điện tử để giúp người dùng có thể xóa, đánh dấu flag, quét thư… với chỉ một nháy chuột. Người dùng hiện thời có thể tối ưu giao diện riềng cho hộp thư nhờ xóa hoặc thềm và các nút trền thanh tác vụ, cho các chức năng hay sử dụng nhất.

Việc giới thiệu các tính năng mới này cũng thể hiện mong muốn của Microsoft trong việc liền tục đưa ra những trải nghiệm email tốt nhất và làm được nhiều việc nhất thông qua hệ thống email mang tền Hotmail.

Người dùng có thể đăng ký để tạo tài khoản Hotmail ngay hôm nay tại địa chỉ: http://hotmail.com.

PV