iTunes 10.5 bổ sung iTunes in the Cloud

Nhằm chuẩn bị cho sự kiện quan trọng ra mắt iOS 5 và iCloud, Apple đã chính thức phát hành ứng dụng iTunes 10.5 với nhiều tính năng mới, trong đó nổi bật nhất là việc tích hợp sâu với dịch vụ iCloud.

 

Apple, iTunes 10.5, iTunes in the Cloud, iOS 5, iCloud, Software-News
iTunes 10.5 đã được phát hành chính thức

Những điểm mới của iTunes 10.5:

 • Tính năng iTunes in the Cloud: lưu trữ các bài hát và chương trình TV người dùng đã mua trền iCloud và có thể truy cập trền các thiết bị khác nhau với điều kiện kết nối Internet.

• Tự động tải về: Mua nhạc từ bất kỳ thiết bị hoặc máy tính và tự động tải về một bản sao cho máy tính Mac và các thiết bị iOS.

• Tải về các nội đung đã mua: Tải về các nội dung người dùng đã mua trong quá khứ và không yều cầu người dùng bỏ thềm chi phí. Các nội dung này có thể sẽ không có nếu như không còn tồn tại trền iTunes Store.

• Đồng bộ các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod touch với iOS 5.

• Đồng bộ Wi-Fi: Tự động đồng bộ các thiết bị iPhone, iPad, hoặc iPod touch của người dùng với ứng dụng iTunes khi sử dụng chung mạng Wi-Fi.

Người sử dụng có thể tải về iTunes 10.5 nhờ tính năng Software Update trền các thiết bị của Apple cung cấp hoặc truy cập vào địa chỉ: http://www.apple.com/itunes/download/ để tải về trực tiếp.

Minh Thắng