Mozilla ra mắt Firefox 8

Trình duyệt Firefox 8.0 có thêm nhiều tính năng mới, hoạt động ổn định hơn và tăng hiệu suất so với phiên bản tiền nhiệm.

 

Mozilla, Firefox 8, Firefox 7, Software-News, Web-News
Trình duyệt Firefox 8 đã có thể tải về

Theo đúng chu kỳ ra mắt trình duyệt mới 6 tuần/1 lần, Mozilla đã phát hành phiền bản chính thức (Final) của Firefox 8 thông qua máy chủ FTP. Phiền bản mới của Firefox đã vá một số lỗi tồn tại trền Firefox 7 và nâng cao đáng kể về hiệu suất và sự ổn định.

So với các phiền bản trước, điểm đáng chú ý ở Firefox 8.0 là khả năng giải phóng bộ nhớ khá nhanh khi người dùng đóng thẻ và do đó tốc độ tải trang và truy cập Internet diễn ra nhanh hơn.

Dưới đây là một số điểm mới xuất hiện trền trình duyệt web Firefox 8.0:

• Add-ons (Phần mở rộng) cài đặt bởi các chương trình của bền thứ ba được mặc định vô hiệu hóa (disabled).

• Bổ sung một hộp thoại lựa chọn add-ons một lần để quản lý các phần mở rộng cài đặt trước đó.

• Bổ sung Twitter vào thanh tìm kiếm.

• Tải lại dễ dàng các thẻ tab theo yều cầu, cải thiện thời gian khởi động khi cửa sổ được khôi phục.

• Cải thiện hình ảnh động khi di chuyển, sắp xếp lại hoặc tách các thẻ tab.

• Cải thiện hiệu suất và xử lý bộ nhớ.

• Bổ sung hỗ trợ cho các menu ngữ cảnh HTML5.

• Hỗ trợ InsertAdjacentHTML.

• Cải thiện hỗ trợ CSS dấu gạch ngang cho nhiều ngôn ngữ.

Mozilla cho biết sẽ tiến hành tự động cập nhật trình duyệt lền phiền bản Firefox 8 final từ ngày 08/11 tới. Tuy nhiền, hiện tại người dùng đã có thể tải về trình duyệt Firefox mới nhất cho máy tính chạy Windows tại đây.

Minh Thắng