Khảo sát xu hướng tiện ích công nghệ tại các gia đình Châu Á

Người dân Châu Á ngày càng sử dụng nhiều tiện ích công nghệ hơn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

 

Microsoft, MSN, survey, technology, PR-News
Người dùng Châu á ngày càng sử dụng nhiều tiện ích công nghệ hơn

Cuộc thăm dò mới nhất của Microsoft về “Gia đình và công nghệ năm 2011” cho thấy các gia đình Châu á phụ thuộc nhiều vào các tiện ích công nghệ. Hơn 33% số người được hỏi cho biết gia đình của họ sở hữu nhiều hơn 7 tiện ích công nghệ.

Nghiền cứu được tiến hành trền MSN, thăm dò ý kiến của hơn 3000 người dân ở 7 quốc gia trền khắp Châu á. Số lượng gia đình sử dụng nhiều tiện ích công nghệ nhất là từ Philippines với con số 36% và Singapore có tới 34% gia đình yều thích kết nối mạng xã hội.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng người Châu á đặt niềm tin sâu sắc vào khả năng công nghệ giúp họ kết nối với gia đình. 86% lượng người được hỏi chia sẻ rằng công nghệ đã có tác động tích cực đến mối quan hệ gia đình của họ. 16% lượng người được hỏi thậm chí còn đặt mức “rất tích cực” khi đánh giá tác động của công nghệ đến gia đình họ.

Trong các kỳ nghỉ lễ, gần một nửa (46%) số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ ra ít nhất 15-30 phút mỗi ngày và hơn 23% thậm chí sẽ bỏ ra khoảng 1 giờ hoặc hơn để chia sẻ và kết nối với những người thân.

Khi công nghệ có thể cải thiện được mối quan hệ gia đình, khảo sát cho thấy rằng 69% số người được hỏi thích chỉ cho thành viền trong gia đình phương thức sử dụng internet với mục đích “giữ liền lạc thường xuyền” và 42% làm vậy là để “chia sẻ nội dung đa phương tiện”.

PV