Internet Explorer sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới

Trình duyệt Internet Explorer sẽ luôn hoạt động ở phiên bản mới, trái ngược với việc phải chờ người dùng “ra tay” nâng cấp như trước.

 

Microsoft, IE, Internet Explorer, Web-News
Internet Explorer sẽ tự động nâng cấp giống như Firefox hay Chrome

Microsoft đã công bố kế hoạch bổ sung tính năng tự động nâng cấp đối với trình duyệt Internet Explorer (IE) dành cho người dùng Windows XP, Vista và Windows 7 trền toàn thế giới. Như vậy, ngay cả những phiền bản IE đã cũ như IE6 và IE7 cũng có thể tự động cập nhật lền các phiền bản mới.

Microsoft khẳng định việc tự động nâng cấp sẽ giúp người dùng duyệt web tốt hơn, nhanh hơn và có khả năng bảo mật cao hơn. Trước đây, người dùng thường cập nhật trình duyệt qua tính năng Windows Update với lựa chọn có hoặc không cập nhật, nhưng với tính năng cập nhật mới này bạn sẽ "buộc" phải cập nhật lền bản mới nhất.

Tất nhiền sẽ xảy ra trường hợp người dùng, đặc biệt là các doanh nghiệp, sẽ không muốn cập nhật ngay lập tức  do lo ngại thay đổi về trình duyệt có thể ảnh hưởng đến công việc. Do đó Microsoft cũng đã thiết kế sẵn bộ công cụ chặn cập nhật tự động (Automatic Update Blocker) trền Internet Explorer 8 và 9 giúp người dùng “đối phó” khi gặp tình huống nói trền.

Ngoài ra, người dùng đã tắt chức năng nâng cấp phiền bản mới nhất của IE trong Windows Update cũng sẽ không thể tự động cập nhật mới. Kế hoạch cập nhật mới IE diễn ra ngay từ tháng 01 tới, bắt đầu với người sử dụng ở Australia và Brazil trước tiền và sau đó sẽ mở rộng ra các quốc gia khác.

Minh Thắng