[Infographic] Snapshot và Backup: Đâu là sự khác biệt trong quản lý cơ sở dữ liệu

(ĐTTD) Snapshot và Backup là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau trong việc quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống server. Và infographic mà Long Vân System Solution sẽ giúp các nhà quản trị hiểu rõ hơn về hai khái niệm này.

Snapshot cơ bản chỉ là "ảnh chụp" nhanh lại trạng thái hiện hữu của hệ thống server ảo giúp người quản trí nhanh chống khôi phục lại trạng thái hoạt động của hệ thống trước khi có những thay đổi. Trong khi đó, Backup là giải pháp sao lưu lại toàn bộ hệ thống để dễ dàng khôi phục khi có sự cố.

ĐTTD