Tối ưu hóa hoạt động DN để phát triển cùng Microsoft

(ĐTTD) Đó là nội dung buổi hội thảo “Tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp để phát triển kinh doanh với giải pháp Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation” do Votiva và Microsoft tổ chức.

Bộ giải pháp Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsdành cho doanh nghiệp sẽ giúp giải quyết những vấn đề khó khăn trong công tác quản trị, nhờ các ứng dụng đã được ghi nhận tại nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Mitsubishi, Starbucks, Aeon,… Đây chính là giải pháp đã giúp doanh nghiệp tối ưu trong công tác quản trị bán hàng, kênh bán hàng, nhà phân phối, bán lẻ, chăm sóc khách hàng cũng như quản trị sản xuất, chuỗi cung ứng và hoạt động tài chính, nhân sự.

Bên cạnh đó, Microsoft còn cung cấp giải pháp báo cáo quản trị thông minh (BI) giúp cho các lãnh đạo doanh nghiệp có đầy dủ thông tin nhanh và chính xác để đưa ra các quyết định quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Qua đó, có thể thúc đẩy tăng trưởng và đưa ra quyết định kịp thời, chính xác dựa vào dữ liệu được thể hiện qua các hệ thông báo cáo quản trị thông minh Dashboard.   

Với xu hướng tăng trưởng nhanh của nền kinh tế Việt Nam, cùng với sự hội nhập và cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng và sử dụng giải pháp quản trị ERP chuyên nghiệp với các tính năng và công nghệ mới của thế giới để tối ưu và hệ thống hóa các hoạt động quản trị giúp doanh nghiệp tăng trưởng tốt và tạo ưu thế trong kinh doanh”,  ông Trần Hoàng Thắng, giám đốc Votiva Hà Nội phát biểu.

ĐTTD